develop your own website


Petro Marketing

Oferta na systemy pomiaru

SiteSentinel® iTouch™

System przeznaczony głównie do stacji paliw, kotłowni oraz małych magazynów produktów naftowych.

SiteSentinel I jest wielofunkcyjnym, wysokiej jakości urządzeniem, który zapewnia dokładny monitoring maksymalnie 6 urządzeń (sond i czujników ) w dowolnej kombinacji.
Zestaw znaków graficznych na wyświetlaczu kontrolera zapewnia użytkownikowi bezpośredni łatwy dostęp do najistotniejszych informacji na temat zbiorników magazynowych: pokazuje bieżący stan napełnienia, dostawy, alarmy, zagrożenia itp. Posiada port komunikacji z "POS", sygnalizację stanów alarmowych (dźwiękową i wizualną), korekcję do temperatury +15 C, automatyczną detekcję dostaw. Dodatkowo można go wyposażyć w drukarkę lub oprogramowanie "Site One" na komputery "PC".

System zapewnia ponad 450 programowalnych współczynników korekcyjnych dostarczając najbardziej dokładny odczyt zbiornika, daje możliwość zaprogramowania testów szczelności w różnym czasie ( dziennie, tygodniowo, miesięcznie) bez interwencji operatora.
Alarmuje o przepełnieniach, niskim poziomie paliwa, wysokiej wodzie czy wysokich stanach czujników. System jest modułowy co pozwala na rozszerzanie danych opcji wraz ze wzrostem potrzeb użytkownika. Występuje w dwóch wersjach z graficznym ekranem dotykowym oraz z zwykłym.

System posiada zatwierdzenie typu Głównego Urzędu Miar. Zastosowane oprogramowanie umożliwia bezpośrednie litrażowanie zbiornika produktem, co znacząco wpływa na dokładność pomiarów. Istnieje także możliwość litrażowania zbiorników wodą, a następnie wpisania tablic litrażowych do systemu. 

Site Sentinel® Nano™

Mobilny Dostęp do Aktualnego Stanu Zbiorników

Innowacyjne oprogramowanie systemu, pozwala w trybie kalendarzowym śledzić zdarzenia na stacji, sortując je wg typu, daty, zbiornika, itd... Zakładka „Ulubione" wraz z opcją „filtrowania danych", zapewnia możliwość błyskawicznego dostępu do najczęściej wykorzystywanych raportów i ekranów.

Kompaktowa konsola SiteSentinel® Nanon™ charakteryzuje się bardzo przyjazną i prostą obsługą. Intuicyjne komendy oprogramowania kolorowego ekranu dotykowego dają użytkownikowi łatwy i szybki (dotknięcie ekranu) dostęp do bieżących i historycznych danych, pozwalają generować szereg raportów „na żądanie" lub wg. zaplanowanego wcześniej harmonogramu.

Zastosowania
Dzięki uniwersalności i kompaktowym rozmiarom, system może być stosowany we wszelkich instalacjach paliwowych.

Modularna budowa daje możliwość stopniowego rozszerzania systemu, aż do podłączenia maksymalnie 12 sond i 24 czujników.
Koncepcja sieciowego łączenia sond i czujników (tzw. multi-drop) pozwala na znaczące ograniczenie kosztów instalacji (czasu, nakładu pracy, przewodów komunikacyjnych), bez konieczności przeciągania kabli od każdej sondy/czujnika do budynku stacji!

Standardowy dostęp do systemu poprzez sieć/przeglądarkę internetową, pozwala na mobilny dostęp do danych, zdalne konfiguracje, asystę techniczną i szkolenia personelu.  

Veeder-Root® TLS 450PLUS 

Automatyczny licznik tankowania TLS-450PLUS dostarcza dokładne, kompleksowe dane dotyczące miejsca na paliwo w celu zaawansowanego zarządzania zasobami paliwowymi. Łącząc wiodące w branży algorytmy z ulepszonymi zabezpieczeniami, powiadamianiem w czasie rzeczywistym i dyspozyjnością wszędzie i w dowolnym momencie, TLS-450PLUS pozwoli Ci na dokładną kontrolę stanu i ilości towaru. System oferuje możliwość podłączenia do 12 sond oraz pracuje w zakresie temperaturowym (-40°C to 70°C ).

Sprawdzona ochrona
Utrzymuj kontrolę nad przebiegiem tankowania za pomocą zautomatyzowanych rozwiązań TLS-450PLUS w zakresie zgodności i zarządzania wymianą tworzyw płynnych.

Sprawdzona precyzja
Zdalna łączność w urządzeniu TLS-450PLUS umożliwia dostęp do dokładnych informacji o stanie paliw płynnych i powiadomienie o wykryciu wycieku w każdej chwili.


Veeder-Root® TLS4
oraz TLS4B

Zaawansowany, kompaktowy system zarządzania paliwami .

Systemy automatycznego licznika tankowania TLS4i / TLS4b Veeder-Root są łatwymi w obsłudze rozwiązaniami, które w przystępny sposób usprawniają zarządzanie stanem zbiorników. 

Wyróżniającą się cechą tych urządzeń jest przeglądanie, konfigurowanie i kontrolowanie stanu zbiorniku za pomocą graficznego interfejsu użytkownika (GUI). Dane dostępne w każdej lokalizacji przy użyciu technologii internetowej, w celu zwiększenia wydajności i oszczędności Twojej firmy niezależnie czy jesteś na miejscu czy ze swoją rodziną.

System oferuje możliwość podłączenia do 12 sond oraz pracuje w zakresie temperaturowym (-40°C to 70°C ).


Petro Marketing

Pozostała oferta

Sondy pomiarowe

Sondy klasy „Level 1"

Sondy pomiarowe typu 924B służą do pomiaru paliwa oraz poziomu wody, temperatury i gęstości. Konstrukcja ich oparta jest na magnetostrykcyjnej technologii, składającej się z 5 niezależnych termistorów na całej długości miernika. W całości wykonane są ze stali nierdzewnej gwarantując kompatybilność z szeroką gamą paliw i cieczy.

Spełniają najwyższe standardy dokładności, posiadają udokumentowaną zdolność testowania szczelności zbiorników wg. międzynarodowych norm EPA (Environmental Protection Agency) w standardzie 0.378 litra/h.

W ofercie również sondy pomiarowe do zbiorników LPG.

Dostępne długości Sond (długość pomiarowa bez głowicy)
30-13053 135 cm
30-8069 175 cm
30-8077 196 cm
30-8089 226 cm
30-B101 257 cm
30-B105 267 cm
30-B113 287 cm
30-B125 317 cm
30-13137 350 cm
30-13149 376 cm

Do sond w kompletach występują zestawy pływakowe - Nitrofil (ON, Pb, LPG).

Stal nierdzewna
Sondy pomiarowe wraz z systemem SiteSentinel® posiadają zatwierdzenie G.U.M.  

Czujniki

OPW Fuel Management Systems posiada w swojej ofercie szeroką gamę czujników uniwersalnych służących do wykrywania wycieku cieczy oraz paliw i wody w przestrzeniach międzypłaszcza zbiornika, do kontroli wód gruntowych, orurowania oraz badania szczelności instalacji technologicznej i innych miejscach, w których może dojść do wycieku.

Czujnik oparów - służy do wykrywania oparów w studzienkach zbiornikowych, w okolicach przewodów lub przestrzeni międzypłaszczowych zbiorników. Czujnik wykonany jest z wytrzymałego materialu opornościowego, którego rezystancja wzrasta w obecności oparów paliwa.

Czujnik optyczny cieczy - przeznaczony do wykorzystania w obszarze szczeliny dwupłaszcza zbiornika. Może być instalowany w studzienkach piezometrycznych. Zanurzenie czujnika w cieczy nie powoduje jego uszkodzenia.

Uniwersalny czujnik studzienkowy - Czujniki tego typu umieszczane są w studzienkach, gdzie poprowadzone zostały przewody. Wykrywają obecność cieczy w studzience. Mogą także służyć do wykrywania obecności cieczy w miskach olejowych, pod pompami dystrybutorów.

Szczelinowy czujnik poziomu - Wykorzystywany w obszarze szczeliny dwupłaszcza zbiornika. Wykrywa obecność cieczy świadczącą o wycieku. W połączeniu z czujnikiem oparów wykorzystywany do monitoringu mokrych studzienek pomiarowych i obecności cieczy w warunkach normalnych.

Szczelinowy czujnik paliw ciekłych i wody - przeznaczony do monitoringu szczeliny dwuplaszcza zbiornika, zbudowany z materiału węglowo-polimerowego. Wykorzystując przewodzenie wody daje możliwość odróżnienia paliwa ciekłego od wody.

Wszystkie czujniki uaktywniają alarm w systemie, w momencie przerwania kabla podłączeniowego.  

W ofercie Petro Marketing znajdują się także:

Drukarki do systemów kontroli.

Moduły sterujące urządzeniami zewnętrznymi.

Szereg części zamiennych do oferowanych urządzeń.

Mobirise

Działamy na terenia całego kraju. Nasza siedziba mieści się w Nadarzynie, woj. Mazowieckie.

ul. Storczykowa 2, 05-830 Nadarzyn